top of page

De documentaire Gevangen in Schoonheid schetst het tragische leven van het schildersechtpaar Karin en Ernst van Leyden. Ze waren tijdgenoten van Karel Appel en Salvador Dali, portretteerden de familie Chaplin, maar hebben nooit een plek in de artistieke geschiedenis gekregen. De film is een portret van een gepassioneerde relatie die gedoemd was, ondanks hun opwindende bestaan blijkens hun overvloedige correspondentie en glamour-fotografie. In de film geeft hun enige zoon Ragnar een ontluisterende indruk van zijn ouders. Tegelijk is Gevangen in Schoonheid een prachtig tijdsbeeld van het society kunstenaarsleven uit de vorige eeuw.

NFFGevangen in schoonheid still 11
NFFGevangen in schoonheid still 8
NFFGevangen in schoonheid still 12
NFFGevangen in schoonheid still 2
bottom of page